14 oktober 2012 in Actueel

WETS | Informatie

Geachte leden, bijgaand zend ik u ter informatie onderstaande email met bijlagen met betrekking tot de WETS (Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafvonnissen) die per 1 november a.s. in werking treedt. Eventuele vragen of opmerkingen ontvangen wij graag via info@nvsa.nl opdat deze kunnen worden doorgestuurd aan de projectsecretaris van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Met vriendelijke groet,
Bart Nooitgedagt