Bestuur

De NVSA stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen, zulks onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, danwel het verlenen van medewerking daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen.


Het bestuur

Voorzitter

Mr. J.W. Soeteman

Secretaris

Mr. G.J. van Oosten

Penningmeester

Mr. G.J.P.M. Mooren


Algemene bestuursleden

vice-voorzitter

Mr. M.E. van der Werf, Amsterdam


Mr. R. Croes – Hoogendoorn, Leiden


Mr. Th.J. Kelder, Den Haag


Mr. A.C. Huisman, Deventer


Mr. N.W.A. Dekens, AmsterdamCommissie van Beroep

Prof. mr. C.P.M. Cleiren

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
E.M. Meijers Instituut
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Mr. A.E.M. Rottgering

Hoge Raad
Korte Voorhout 8
2511 EK Den Haag

Mr. G.J. Kemper

Postbus 74654
1070 BR Amsterdam