Bestuur

De NVSA stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen, zulks onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, danwel het verlenen van medewerking daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen.


Het bestuur

Voorzitter

Mr. D.W.H.M. Wolters


Penningmeester

Mr. G.J.P.M. Mooren

Secretaris

Mr. N.W.A. Dekens


Algemene bestuursleden

Mr. H. Sytema, Den Haag


Mr. J.N. de Boer, Breda


Mr. E.P. Vroegh, ’s Hertogenbosch


vice-voorzitter

Mr. M.E. van der Werf, Amsterdam


Mr. G.J. van Oosten, Amsterdam


Mr. E. Kolokatsi, AmersfoortCommissie van Beroep

Prof. mr. C.P.M. Cleiren

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
E.M. Meijers Instituut
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Mr. A.E.M. Rottgering

Hoge Raad
Korte Voorhout 8
2511 EK Den Haag

Mr. G.J. Kemper

Postbus 74654
1070 BR Amsterdam