21 juli 2023 in Actueel

Bestuur NVSA raadt “digitaal ambtelijk bezoek” af

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) biedt in een aantal inrichtingen sinds kort de mogelijkheid dat advocaten digitaal overleg kunnen voeren met hun gedetineerde cliënten. De DJI hanteert als regel dat dergelijke gesprekken standaard worden opgenomen. Het bestuur van de NVSA wijst er in dit verband op dat de vertrouwelijkheid van deze communicatie op dit moment op geen enkele wijze is gegarandeerd, met alle mogelijke gevolgen van dien. Communicatie langs deze weg wordt dan ook afgeraden.