Voorwaarden

In dit document treft u informatie omtrent lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) aan.

De voorwaarden die door de vereniging worden gesteld voor het (volwaardig) lidmaatschap zijn:

  • minimaal 5 jaar ingeschreven als advocaat op het tableau;
  • minimaal 500 uur per jaar hebben besteed aan strafzaken in het jaar voorafgaand aan het lidmaatschap;
  • de Specialisatieopleiding Strafrecht bij het WPI aan de Universiteit Utrecht, of de Leergang Specialisatie Strafrecht van de Vrije Universiteit hebben gevolgd
  • minimaal 12 opleidingspunten op het terrein van het strafrecht hebben behaald in het jaar voorafgaand aan lidmaatschap;

Daarnaast dienen gedurende het lidmaatschap jaarlijks 12 opleidingspunten op het terrein van het strafrecht te worden gehaald en minimaal 500 uren per jaar aan strafzaken te worden besteed. Steekproefsgewijs zal er jaarlijks een controle plaatsvinden of aan deze voorwaarden is voldaan.
De mogelijkheid bestaat om aspirant-lid te worden (voor een periode van max. 3 jaar) indien u nog niet de specialisatieopleiding heeft gevolgd, maar overigens wel aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. U dient zich dan wel te hebben aangemeld voor de specialisatieopleiding.

De contributie voor de NVSA bedraagt € 150 per jaar.