4 mei 2023 in Actueel, Algemeen, Pers

Verlenging voorarrest mr. Inez Weski – reactie en persverklaring NVSA

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten heeft vandaag kennisgenomen van het feit dat de rechtbank te Rotterdam het voorarrest van ons lid mr. Inez Weski met 30 dagen heeft verlengd en dat de aan haar opgelegde beperkingen vooralsnog van kracht blijven. Wij interpreteren deze beslissing zo dat het onderzoek nog volop gaande is en dat er dus in het geheel nog niets te zeggen is over schuld of onschuld. Het bestuur blijft het belang van de onschuldpresumptie (iemand is onschuldig tot het tegendeel gebleken en bewezen is) benadrukken en wij blijven dus ook hopen op een goede afloop voor mr. Weski. Tevens spreken wij de wens uit dat de beperkingen spoedig zullen worden opgeheven: de aanhouding en het voorarrest van mr. Weski leidt niet alleen binnen de beroepsgroep maar ook daarbuiten begrijpelijkerwijs tot veel vragen en onrust. In een tijd waarin tot onze spijt de verhoudingen tussen OM en advocatuur lijken of dreigen te verharden, heeft de praktijk dringend behoefte aan antwoorden.

 

*Contactpersoon voor eventuele vragen van de media:
D.W.H.M. (Dennis) Wolters
Voorzitter
06-24203275