21 april 2023 in Actueel, Algemeen, Pers

Aanhouding mr. Inez Weski – reactie en persverklaring NVSA

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (hierna: het bestuur) heeft kennisgenomen van berichtgeving in de media en de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer betreffende de verdenkingen jegens en de aanhouding van mr. I. Weski. Naar het bestuur begrijpt, is het onderzoek dat politie en justitie verrichten in volle gang. Het bestuur wenst te benadrukken dat een belangrijk beginsel van een eerlijk strafproces is dat een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn of haar schuld in rechte is komen vast te staan. Dat geldt dus ook voor mr. Weski, die binnen de beroepsgroep als kundig en betrokken bekend staat. Het bestuur volgt de berichtgeving omtrent de zaak waarin mr. Weski als verdachte is aangemerkt op de voet en wacht verdere ontwikkelingen in de zaak met belangstelling af.

 

*Contactpersoon voor eventuele vragen van de media:
D.W.H.M. (Dennis) Wolters
Voorzitter
06-24203275