Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten

Meer weten over ons

Het bestuur

Voorzitter (waarnemend)

Mr. Th. J. Kelder

Voorzitter (waarnemend)

Mr. G.J. van Oosten

Penningmeester

Mr. G.J.P.M. Mooren

Secretaris

Mr. N.W.A. Dekens

Bestuursleden

Cursussen

TBS

Cursus datum: 2 november 2022