Welkom op de site van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)

De NVSA stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen, zulks onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, danwel het verlenen van medewerking daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen.


"Verdediging in het nieuwe Wetboek van Strafvordering"

Congres Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, 9 & 10 december 2016

nvsa congres 2016

Nieuws Rechtennieuws.nl