Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten

Meer weten over ons

Het bestuur

Voorzitter

Mr. D.W.H.M. Wolters

Penningmeester

Mr. G.J.P.M. Mooren

Secretaris

Mr. N.W.A. Dekens

Bestuursleden