20 november 2012 in Actueel

Update stand van zaken van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Geachte NVSA

Namens het College gerechtelijk deskundigen geef ik u hierbij een korte update van de stand van zaken van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD).

Korte update register
in het NRGD zijn 391 deskundigen, als bedoeld in het Wetboek van Strafvordering, geregistreerd. Het gaat om de volgende aantallen deskundigen:

  • 20 DNA-analyse en -interpretatie (bronniveau, zie hieronder)
  • 3 Handschriftonderzoek
  • 355 Forensische Psychiatrie, Psychologie en Orthopedagogiek (FPPO)
  • 4 Forensische Toxicologie
  • 3 Verdovende Middelen — analyse en interpretatie
  • 6 Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek

Op peildatum 7 november 2012 is ongeveer 15% van het totaal aantal aanvragers niet tot het register toegelaten.

Lees verder: Stand van zaken NRGD (pdf)

Contactpersoon: Mw. drs. S. van Loenhout, deskundigenregister@nrgd.nl