18 mei 2017 in Actueel

Uitlatingen Teeven in de Groene Amsterdammer

 

Geachte leden,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Met verbijstering hebben wij kennisgenomen van de uitlatingen van voormalig Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Mr. F. Teeven in De Groene Amsterdammer  https://www.groene.nl/artikel/onrust-en-botte-bijlen van deze week. Het is schokkend en feitelijk onbestaanbaar om te lezen dat iemand die een goed oog zou moeten hebben voor het in stand houden van de rechtstaat (en naar eigen zeggen nog steeds in beeld is om als staatsraad te worden benoemd in de Raad van State) er bijvoorbeeld niet wakker van ligt als personen ten onrechte worden opgesloten. Ook vinden wij het onverteerbaar dat de doorgevoerde en nog door te voeren bezuinigingen – anders dan ons stelselmatig is voorgehouden – niet uit financiële noodzaak  werden/worden doorgevoerd, maar zijn ingegeven door de wens te voorkomen dat een advocaat (de advocatuur) naar behoren zijn of haar werk kan doen. Het is dan ook uiterst wrang te moeten constateren dat wij ons in dit verband steeds constructief hebben opgesteld. Wij zijn druk doende te bezien wat onze reactie zal zijn. U zult daar nog nader bericht over ontvangen, maar het leek ons goed om u nu reeds onze grote zorgen hierover kenbaar te maken. Wij nodigen u van harte uit om hierover uw gedachten en wensen kenbaar te maken.

Namens het bestuur van de NVSA

Jeroen Soeteman                 Geertjan van Oosten    

Voorzitter                            Secretaris