4 oktober 2016 in Actueel

Train the Trainer

De procedurele rechten van verdachten die zich in detentie op het politiebureau bevinden zijn door recente nationale en Europese wetgeving versterkt. Hierdoor zijn de rol en positie van de advocaat tijdens deze fase en tijdens het politieverhoor uitgebreid.

In het kader van een door de Europese Unie gefinancierd project “Strengthening suspects’ rights in pre-trial proceedings through practice-oriented training for lawyers” (SUPRALAT) is met het oog daarop door (onder meer) de Universiteit Maastricht een trainingsprogramma  voor strafrechtadvocaten ontwikkeld. De training heeft ten doel advocaten de theoretische kennis en praktische vaardigheden aan te reiken die nodig zijn voor een effectieve uitoefening van hun professionele rol in het adviseren en verdedigen van verdachten tijdens de piketfase, met inbegrip van de eerste contacten op het politiebureau, consultatie en verhoorbijstand.

Een pilot versie van deze training, georganiseerd door de NVSA, zal van start gaan in de week van 17 april 2017. Voorafgaand aan deze pilot zal – in de periode van 30 januari t/m 6 maart 2017 –een ‘train the trainer’ programma worden aangeboden. Het ‘train the trainer’ programma is bedoeld voor (zeer) ervaren strafrechtadvocaten met ruime onderwijservaring, die de tijdens het ‘train the trainer’ opgedane kennis vervolgens kunnen én willen doceren aan andere strafrechtadvocaten. De NVSA is thans (dan ook) op zoek naar (zeer) ervaren strafrechtadvocaten die aan dit ‘train the trainer’ programma willen deelnemen. Voor nadere informatie wordt u verwezen naar bijgaande brochure (bijlage). De uiterste aanmeldtermijn voor het ‘train the trainer’ programma is 1 december 2016.

Deelname aan het ‘train de trainer’-programma is kosteloos, en levert (in ieder geval) 16 PO-punten op.

Train the Trainer brochure NVSA (pdf)

met vriendelijke groet, namens het bestuur van de NVSA,

Petra van Kampen
Franken|Zuur|vanKampen|Croes Advocaten
Vondelstraat 54
1054 GE Amsterdam
tel  020 333 1440
fax 020 333 1441
m. 06 51796 194
vankampen@fzkc.nl
www.fzkc.nl