1 maart 2017 in Actueel

Studienamiddag: “Het verhoor van psychisch kwetsbare verdachten”

Op dinsdag 21 maart geeft prof. dr. Gisli Gudjonsson, een autoriteit op het vlak van kwetsbare verdachten, een interactieve lezing over het verhoor van kwetsbare verdachten. U vindt de uitnodiging in bijlage (PDF).

Onder kwetsbaarheid bij verdachten bedoelt men dat de verdachte door bijvoorbeeld welbepaalde psychische problemen of stoornissen de vragen moeilijk kan vatten, de implicaties van de eigen antwoorden nauwelijks kan inschatten, en meer misleidende of onjuiste antwoorden zal geven. Erkenning en kennis van deze kwetsbaarheden helpen niet alleen een rechtvaardige en adequate bejegening van de verdachte te verzekeren. Verhoorders zullen bij een tijdige en juiste identificatie een grotere kans maken op het verkrijgen van waarheidsgetrouwe antwoorden.

Niet alleen jongeren, personen met een mentale beperking of psychotische personen, zijn kwetsbaar. Iedereen kan tijdens een verhoor een kwetsbaarheid vertonen.

Prof. Gudjonsson zal in zijn lezing ‘Psychological vulnerabilities in police interviews’ uitgebreid stilstaan bij de factoren die een dergelijke kwetsbaarheid in de hand werken. Daarnaast bespreekt hij hoe men binnen de verhoorcontext best met deze kwetsbaarheid omgaat.