19 februari 2016 in Actueel

Reactie NOvA op werkconferentie Gefinancierde Rechtsbijstand d.d. 15 februari 2016, én vervolgstappe

Zoals jullie eerder gemeld, vond afgelopen maandag bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een werkconferentie over de toekomstige opzet van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand plaats. Dit naar aanleiding van de rapportages van de commissies Wolfsen en Duurzaam Stelsel/Barkhuysen. Namens de NOvA is het woord gevoerd door Bart van Tongeren (algemeen deken), Bernard de Leest (portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand), Bert Fibbe (portefeuillehouder strafrecht) en Raffi van den Berg (algemeen secretaris).