2 mei 2016 in Actueel

Rapport over de toepassing van de voorlopige hechtenis in Nederland

Vorig jaar is, onder andere via de NVSA, een vragenlijst onder advocaten verspreid ten behoeve van een onderzoek dat wij uitvoerden naar de voorlopige hechtenis in Nederland. Dit onderzoek is onderdeel van een breder Europees onderzoek naar de voorlopige hechtenis. Ik kan u melden dat het landenrapport voor Nederland over de voorlopige hechtenis inmiddels is afgerond en is gepubliceerd op de site van de Universiteit Leiden: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/04/instituut-voor-strafrecht-en-criminologie-van-de-universiteit-leiden-presenteert-onderzoek-naar-de-nederlandse-praktijk-van-de-voorlopige-hechtenis. Hierbij stuur ik u een PDF-versie van het rapport toe. Het rapport zal eind mei/begin juni ook in boekvorm verschijnen.

Dan rest mij nog u nogmaals te danken voor het meewerken aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega Jan Crijns,

Mr.dr. B.J.G. Leeuw
Universitair docent

……………………………………………………………………….
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Strafrecht & Criminologie
Steenschuur 25, Kamer C1.21
2311 ES Leiden

Postadres:
Postbus 9520
2300 RA Leiden
……………………………………………………………………….
E: b.j.g.leeuw@law.leidenuniv.nl
T: +31 (0)71 527 8509
……………………………………………………………………….