10 april 2013 in Actueel

Planning van (grote) strafzaken

Ik vraag uw aandacht voor de huidige ontwikkelingen rond de planning van (grote) strafzaken. Daaraan wordt op verschillende niveaus en door verschillende gerechten actieve aandacht gegeven. Zo ontving mijn kantoor een brief van de heer Van Kesteren van het Gerechtshof Arnhem dd. 5 november 2012, waarin hij in zijn algemeenheid de strafrechtadvocaten oproept tot medewerking aan een zekere stroomlijning van het proces.