13 maart 2013 in Actueel

Persbericht: Protocol Raadsman bij politieverhoor in werking

Om de rol van advocaten bij een politieverhoor helder te maken, heeft de Nederlandse Orde van Advocaten een protocol opgesteld. In deze ‘best practice’ staan alle uitgangspunten geformuleerd waaraan advocaten zich houden als zij een verdachte bijstaan voor of tijdens een verhoor. Verdachten maar ook politie en justitie weten zo precies wat ze mogen verwachten van de advocaat tijdens een politieverhoor.