30 september 2013 in Actueel

Overlijden Cees van Bavel


Met het onverwachte overlijden van

Cees van Bavel

verliezen wij een markant advocaat en
een zeer gerespecteerd en gewaardeerd lid van onze vereniging.

Wij zijn geschokt en wensen zijn familie en
naasten zeer veel sterkte toe bij het verwerken

van dit grote verlies.

Namens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Bart Nooitgedagt, voorzitter
Geertjan van Oosten, secretaris

logo nvsa sw