27 februari 2016 in Actueel

Overleg NVSA/NVJSA met Ministerie V&J over verhoorbijstand

Geachte leden,

Per 1 maart a.s. hebben aangehouden verdachten recht op een advocaat bij het politieverhoor. De regeling die de Minister van Veiligheid & Justitie hiervoor heeft getroffen voorkomt dat de raadsman daadwerkelijk bijstand kan verlenen tijdens het verhoor. Daarnaast is de vergoeding voor de te verlenen verhoorbijstand zodanig beperkt dat deze rechtsbijstand niet feitelijk kan worden verleend. Onlangs kondigden de NVSA en NVJSA daarom een kort geding aan. 

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven met de verenigingen in overleg te willen treden. De verenigingen hebben aangegeven alleen in overleg te willen treden als een adequate vergoeding op basis van werkelijk bestede tijd bespreekbaar zou zijn. Daarop is aangegeven dat ook hierover kan worden gesproken. Ook de rol van de advocaat tijdens het verhoor zal tijdens het overleg worden besproken. Dit overleg zal maandag a.s. plaatsvinden.

Indien het overleg niet tot een adequate invulling van het recht op verhoorbijstand en een adequate vergoeding voor de verhoorbijstand leidt zullen de verenigingen direct na het overleg alsnog het kort geding aanhangig maken. De verenigingen benadrukken dat zolang er geen akkoord is bereikt, de voorbereidingen voor het kort geding onverkort worden voortgezet. De enquàªte omtrent de verhoorbijstand kan nog steeds worden ingevuld.

Met vriendelijke groet,

Geertjan van Oosten

Voorzitter (ad interim)