10 oktober 2013 in Actueel

Oproep VU Medisch Centrum

Bij het VU medisch centrum werken wij met een multidisciplinair team aan een onderzoeksproject over de mogelijke toepassingen van neurowetenschappen en eventueel gedragsgenetica in de forensische psychologie en psychiatrie en de rechtspraak. Het betreft een verkennend onderzoek naar verwachtingen van gedragsdeskundigen, rechters en advocaten. Hier willen wij graag uw medewerking voor vragen.

Het project neemt voortschrijdende inzichten uit de (gedrags)genetica en neurowetenschappen als uitgangspunt, en wil onderzoeken welke verwachtingen forensische gedragsdeskundigen, rechters en advocaten hebben van toepassingen uit deze wetenschapsgebieden voor forensische rapportages en voor de rechtspraak in de toekomst. Wij willen ons specifiek richten op de mogelijkheden en grenzen van de toepassing van neurowetenschappelijke en (gedrags)genetische inzichten bij de risicotaxatie en beoordeling van toerekeningsvatbaarheid in de context van complexe zaken waar TBS overwogen wordt. Waar liggen nuttige mogelijkheden en bij welke ontwikkelingen zouden we juist voorzichtig moeten zijn? Welke gevolgen zou een eventueel toenemend gebruik van dergelijke toepassingen kunnen hebben voor de communicatie tussen forensische psychiatrie en de rechtspraak (bijvoorbeeld scholing rechters, rol getuige-deskundigen, opleiding gedragsdeskundigen)? Hoe ziet de verdediging het gebruik van informatie over de hersenen in de rechtspraak? (toegang tot (contra-) expertise; gevolgen voor rechten cliënt, toerekeningsvatbaarheid, straf versus behandeling)?

In het kader van dit project willen wij een aantal focusgroepen met forensisch gedragsdeskundigen, rechters en advocaten organiseren. We willen aan u voorleggen of er wellicht mogelijkheden zijn om uw achterban op onze gespreksgroep voor advocaten te attenderen, bijvoorbeeld via de website. We zagen dat de email-adressen vermeld staan op de site, dus we nemen aan dat het niet bezwaarlijk is als we uw leden zelf mailen, maar willen u daar wel van op de hoogte stellen. Concreet denken wij aan een bijeenkomst van 2 uur op de avond van 3 december, waarbij 6 tot 8 personen onder leiding van een moderator met elkaar de issues doorspreken. Voorts willen wij ter voorbereiding van de focusgroep graag een voorgesprek hebben met een advocaat om de vragen die we in de focusgroep willen voorleggen door te spreken. Misschien kent u iemand uit het bestuur of een actief lid met ervaring inzake deze materie die bereid is om met ons te praten? Kunt u misschien ons daarmee in contact brengen?

Ter informatie wil ik u doorgeven dat het onderzoek wordt gefinancierd door het CSG Centre for Society and the Life Sciences in Nijmegen en wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Sectie Community Genetics, onderdeel van de afdeling Klinische Genetica en EMGO+ Institute for Health and Care Research van het VUmc in Amsterdam.

Voor informatie, zie http://www.society-lifesciences.nl/projecten/gezondheid/project/artikel/wetenschappelijk-verantwoord-vonnis.html

Als u vragen heeft over dit verzoek, zijn wij graag bereid om e.e.a. nader toe te lichten.

Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groet,
mede namens projectleider prof.dr. Toine Pieters,
Carla van El

dr CG van El
Sectie Community Genetics
Afdeling Klinische Genetica / EMGO+ Institute
VUMC BS7 —D240
020 4448867
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam