9 april 2015 in Actueel

NVSA cursus: startinformatie in het strafproces, 26 mei 2015

In de serie: Leerzaam, goedkoop, lekker en gezellig een wel heel bijzondere NVSA-actualiteitencursus.

image003startinformatie in het strafproces

Sven Brinkhoff is als universitair docent straf(proces)recht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en fungeert daarnaast als rechter-plaatsvervanger. Half november 2014 verscheen zijn boek startinformatie in het strafproces.

Over de cursus

Voor de strafadvocaat is het vaak verre van eenvoudig om zicht te krijgen op de informatie die ten grondslag ligt aan de start van een opsporingsonderzoek. Hoe deze informatie is verkregen en of het om betrouwbare informatie gaat blijft in veel gevallen onduidelijk. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als de startinformatie afkomstig is van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de opvolger van de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE), de AIVD, de Amerikaanse DEA en natuurlijk bij de anonieme meldingen van MMA. Gedurende deze NVSA-actualiteitencursus wordt inzicht gegeven in de manier waarop startinformatie wordt verzameld en wordt de strafadvocaat een stevig handvat geboden om verweer te kunnen voeren op de betrouwbaarheid van startinformatie en de rechtmatigheid van de verkrijging ervan.

In deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de gevaren en risico’s die verbonden zijn aan het verkrijgen van startinformatie en het gebruikmaken ervan in het strafproces;
  • de wijze waarop startinformatie wordt verkregen;
  • het gebruik van en de controle op anonieme startinformatie (afkomstig van TCI, AIVD en MMA);
  • het voeren van verweer op startinformatie: onmogelijkheden, frustraties en kansen.

Over de auteur

sven brinkhoffSven Brinkhoff begon zijn loopbaan in 2004 bij het Openbaar Ministerie. Hij vervulde bij deze organisatie diverse functies en is onder andere betrokken geweest bij de implementatie van de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling. In 2007 maakte hij de overstap naar de Radboud Universiteit Nijmegen, vanaf 2014 in de functie van universitair docent straf(proces)recht. Hij voerde daar een promotieonderzoek uit naar het gebruik van en de controle op startinformatie in het strafproces. Op het terrein van zijn onderzoek publiceert hij meerdere keren in onder meer het Nederlands Juristenblad.

Over het boek

Startinformatie is de informatie die de politie en het Openbaar Ministerie aanleiding geven een strafrechtelijk onderzoek te starten en dwangmiddelen toe te passen. Startinformatie kan in sommige gevallen zelfs voor het bewijs worden gebruikt. In het boek Startinformatie in het strafproces, dat bij de prijs van deze cursus is inbegrepen en desgewenst wordt gesigneerd, vindt u alle facetten van startinformatie; het biedt een inkijk in de wereld van de informatievergaring die vooraf gaat aan de start van een strafrechtelijk onderzoek en bekijkt in de breedste zin de weerslag die startinformatie heeft op het verloop van de strafrechtelijke procedure. Het boek biedt hiermee voor de strafadvocaat een schat aan informatie om zo effectief mogelijk verweer te kunnen voeren op startinformatie.

Deze achtste cursus van ons nieuwe opleidingsinstituut zal plaatsvinden op 26 mei 2015 in motel Breukelen. Wij verwachten een erg grote opkomst, dus adviseren wij u om u zo spoedig mogelijk op te geven.

Voor de prijs hoeft u het uiteraard nooit te laten (€225,= inclusief diner, boek en borrel). Wij kijken uit naar uw komst.

Programma 26 mei 2015

17.00 – 18.30 uur Lezing deel 1
18.30 – 19.30 uur Walking dinner
19.30 – 21.00 uur Lezing deel 2
21.00 uur Borrel

Locatie

Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein, makkelijk parkeren).

Inschrijven

Alleen leden van de NVSA en de NVJSA kunnen inschrijven voor deze cursus. Klik op link om u in te schrijven. www.nvsa.nl/inschrijven

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspuntenop een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen. Om die reden is recent is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA). HetBestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee decohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak. Halverwege de cursus wordt een lopend diner geserveerd en na afloop een borrel. De eerste cursussen over geheimhoudersproblematiek en de ZSM-afdoening waren een groot succes.