1 augustus 2014 in Actueel

NVSA congres: Rechterlijke ongehoorzaamheid 12 en 13 december 2014 in Maastricht


Rechterlijke ongehoorzaamheid?

Was vroeger alles beter? Onrechtmatige huiszoeking leidde toen gewoon tot bewijsuitsluiting en/of vrijspraak.Lag een zaak twee jaar op de plank bij de Officier van Justitie dan leidde dat tot niet-ontvankelijkheid wegens schending van het recht van berechting binnen een redelijke termijn. In de loop van de tijd is die jurisprudentiefors gedraaid. Velen menen dat thans vormverzuimen in de ogen van de Hoge Raad nooit meer tot bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheid zouden kunnen leiden, hetgeen (mogelijk?) nadelige consequentiesheeft voor (onder meer) de integriteit van de opsporing. Er wordt wel aangevoerd dat in lagere rechtspraak een kentering waar te nemen is en dat de knellende band van ons hoogste rechtscollege (en wetgever) wordtopgerekt. Te lange inactiviteit kan volgens lagere rechters met een beetje creatieve redenering wel degelijk tot niet-ontvankelijkheid leiden. Onbevoegde doorzoeking van een kofferbak is gewoon onrechtmatig, dusbewijsuitsluiting, dus vrijspraak.

Lees verder in de bijlage: Rechterlijke ongehoorzaamheid? – Congres Nederlandse Vereiniging van Strafrechtadvocaten (pdf).

Link naar het registratieformulier: http://intranet.iuscommune.eu/main.php?language=Nederlands&event=externe/2014/2014-12-12/congres