28 juni 2012 in Actueel

NVSA Congres 2012, 14 en 15 december 2012

Strafrecht under (de-)construction

Het strafrecht is geen rustig bezit. Een tijd geleden werd deze slogan gebruikt om aan te geven dat de betrokkenen in de strafrechtpleging met veel nieuwe wetgeving werden geconfronteerd. Tegenwoordig lijkt er meer aan de hand te zijn. Camera’s buiten, maar zelfs in de rechtszalen; advocaten, rechters, verdachten, hoogleraren bij DWDD en Pauw en Witteman; politici die commentaar geven op individuele strafzaken voor- en nadat de rechter uitspraak heeft gedaan. Is de leer van Montesqieu nog de geldende?

De vraag is niet of het OM mag vervolgen, rechtspreken en executeren, maar in welke gevallen. Hoever gaat de bescherming van de privacy na de tijd van Van Gogh en Pim Fortuijn? Kan het EHRM de verdachte nog voldoende bescherming bieden of moeten we uit het verdrag stappen omdat de Europese rechtspraak de nationale wetgever maar hinderlijk voor de voeten loopt? Hebben rechters nog wel gezag of worden het minimumstraffen uitsprekende vonnissenmachines?