19 oktober 2016 in Actueel

Nieuwe NVSA cursus: 14 november 2016, hotel Van der Valk, Breukelen

In de serie: Leerzaam, goedkoop, lekker en gezellig een nieuwe NVSA-actualiteitencursus. Ditmaal maar eens eentje die u uiteraard niet nodig heeft….

Fouten van de strafrechtadvocaat en de civiel- en tuchtrechtelijke consequenties daarvan

De advocaat in strafzaken, van optimale belangenbehartiging tot aansprakelijkheid

Op de strafrechtadvocaat rust steeds meer verantwoordelijkheid. Als de raadsman niet op het juiste moment optreedt of op de juiste wijze verweer voert, kan zijn cliënt de dupe worden. De client kan een schade claimen en een klacht indienen.  Waar moet de raadsman in strafzaken in het bijzonder op letten om een zo vlekkeloos mogelijke verdediging te voeren? (Bijvoorbeeld: over welke punten kan in cassatie niet voor het eerst worden geklaagd zodat die in hoger beroep naar voren moeten worden gebracht?) Welke regels stelt de Orde aan de strafrechtadvocaat? En hoe moeten strafrechtadvocaten zich onderling opstellen? Hoe beoordelen de tuchtrechter en de civiele rechter het doen en laten van de raadsman in strafzaken? En kunnen – als het misgaat – de gevolgen worden beperkt?

Docenten

Willem Jebbink
(strafrechtadvocaat bij Jebbink & Soeteman)
Leonie Rammeloo
(advocaat bij Van Doorne en lid van de Raad van Discipline Amsterdam)    

Deze cursus van ons opleidingsinstituut zal plaatsvinden op maandag 14 november 2016 in motel Breukelen. Wij hopen weer op een spetterende opkomst. Voor de prijs hoeft u het uiteraard nooit te laten (als vanouds €225,= inclusief diner en borrel).

Wij kijken uit naar uw komst.

Programma 14 november 2016

17.00 – 18.30 uur Lezing deel 1
18.30 – 19.30 uur Walking dinner
19.30 – 21.00 uur Lezing deel 2
21.00 uur Borrel

Locatie

Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein, makkelijk parkeren).

Inschrijven

Alleen leden van de NVSA en de NVJSA kunnen inschrijven voor deze cursus. Klik op link om u in te schrijven. www.nvsa.nl/inschrijven

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspuntenop een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen. Om die reden is recent is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA). HetBestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee decohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak. Halverwege de cursus wordt een lopend diner geserveerd en na afloop een borrel.