4 december 2015 in Actueel

Nieuw voegingsformulier

“Op 1 januari 2016 is het nieuwe voegingsformulier (‘Verzoek tot schadevergoeding’) vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Dit is nu het formulier dat door slachtoffers en nabestaanden dient te worden gebruikt om schadevergoeding te verzoeken in een strafzaak.

Hoe voegingsformulier te gebruiken?

Als een slachtoffer zich mag en wil voegen in de strafzaak, dan is het de bedoeling dat het zowel het nieuwe voegingsformulier als het gegevensblad (‘Gegevens slachtoffer’) invult en — eventueel voorzien van bijlagen — opstuurt naar het Openbaar Ministerie. Beide formulieren heb ik bijgevoegd.

Belangrijkste aanpassingen in het voegingsformulier

  1. Betere bescherming persoonsgegevens slachtoffers

ਠ Om de persoonsgegevens van slachtoffers beter te beschermen wordt in het nieuwe voegingsformulier alleen nog gevraagd naar de naam, woonplaats en geboortedatum. Overige persoonsgegevens (adres, telefoonnummer, bsn-nummer etc.) geeft het slachtoffer op op het aparte gegevensblad (‘Gegevens slachtoffer’). Dit formulier blijft bij het OM en komt niet in het strafdossier.

  1. Vereenvoudiging van opmaak en taalgebruik

ਠ De opmaak van en het taalgebruik in het formulier zijn vereenvoudigd. Ook zijn bepaalde onderdelen (schade, ondertekening, machtiging) gecomprimeerd ten opzichte van het oude schadeopgaveformulier, waardoor het korter is geworden.

  1. Betere aansluiting bij wet- en regelgeving

ਠ Het formulier sluit beter aan bij wet- en regelgeving. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen kosten en schade. Wettelijke rente wordt standaard gevorderd. Ook is er een speciale plek ingericht voor de uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.”

Zekerheidshalve heb ik de nieuwe voegingsformulieren als bijlage toegevoegd, welke u tevens beschikbaar kunt stellen op de website.


Alvast bedankt en met vriendelijke groet,

……………………………………………………………………….
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord 27 Kamer 4.04
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
……………………………………………………………………….

www.rijksoverheid.nl/venj

……………………………………………………………………….
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
……………………………………………………………………….

Verzoek tot schadevergoeding.pdf

Gegevens slachtoffer.pdf

 

……………………………………………………………………….

LinkedIn https://nl.linkedin.com/in/emielreck