3 januari 2013 in Actueel

Nieuw goedkope en lekkere punten bij ons eigen opleidingsinstituut!

Geachte collega, confrà¨re,
 
Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen. Om die reden is recent is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA).

Het bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van volgend jaar ieder kwartaal toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak. Halverwege de cursus wordt een lopend diner geserveerd en na afloop een borrel. Wij hebben inmiddels onder meer Stijn Franken, Matthias Borgers, Petra van Kampen, Lian Mannheims en Jan Boksem bereid gevonden een avond te verzorgen.
 
De aftrap zal plaatsvinden op 11 februari 2013.

Locatie
Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein, makkelijk parkeren).

Inleiders
Mr. Lian Mannheims en Professor Mr. Petra van Kampen.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijgesloten brochure.

Klik hier om u aan te melden.
 
Wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

Geertjan van Oosten
Secretaris NVSA