26 augustus 2014 in Actueel

Nederland is opnieuw veroordeeld door het VN-mensenrechtencomité i.v.m. het verlofstelsel in strafza

Nederland is opnieuw veroordeeld door het VN-mensenrechtencomité i.v.m. het verlofstelsel in strafzaken. Bijgaand de uitspraak, die ik zaterdag jl. ontving. De uitspraak is interessant voor de leden van de NVSA omdat:

1 – pas ruim twee jaar na weigering van ‘verlof’ in deze zaak de klacht werd ingediend (anders dan het EHRM geldt in Genà¨ve geen termijn waarbinnen moet worden geklaagd);

2 – de Staat hangende de procedure erkende dat het verdrag was geschonden en € 1.000 bood wegens immateriële schade en los daarvan vergoeding van redelijke advocaatkosten voor de procedure in Genà¨ve. Mijn cliënt ging hiermee niet akkoord (hij wenste ook verwijdering van alle justitiële en politiegegevens in verband met de zaak, en dat werd geweigerd).

Het is wellicht nuttig dat de leden erop worden geattendeerd dat er voor hun – op enig moment sinds de invoering van art. 410a Sv in 2007! – door weigering verlof afgeserveerde cliënten vrij eenvoudig compensatie lijkt te kunnen worden verkregen, wellicht reeds door enkele dreiging met een klacht in Genà¨ve. Met de aangehechte uitspraak in de hand is het redelijk dat ook wordt verzocht alle gegevens over de zaak, waar ook geregistreerd, te schrappen. Ik correspondeerde met mr. R. Bà¶cker van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Human Rights Committee Communication (PDF – Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend)

Ik stuur een kopie van dit bericht aan de voorzitter van de NVJSA.

Hartelijke groeten,
Willem Jebbink

Mr. W.H. Jebbink
Jebbink Soeteman advocaten
Singel 362 ● 1016 AH Amsterdam
M: +31 6 55 79 18 37
T: +31 20 53 53 390
F: +31 20 53 53 391
jebbink@jsadvocaten.nl
www.JebbinkSoeteman.nl