6 oktober 2015 in Actueel

Mogelijkheden interview afstudeeronderzoek

Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is Vera de Vries en ik ben momenteel bezig met mijn afstudeeronderzoek ter afronding van mijn opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hanzehogeschool te Groningen. Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de politie Noord Nederland, afdeling recherche zeden te Hoogeveen, waar ik tevens vijf maanden stage heb gelopen. Mijn afstudeeronderzoek richt zich op de nieuwe Europese richtlijn raadsman bij politieverhoor, waarbij de bijstand van de advocaat tijdens het politieverhoor een zeer belangrijk onderdeel is.

Ik hoop dat ik met mijn onderzoek de veranderingen door de nieuwe Europese richtlijn beter in kaart kan brengen. Voornamelijk gelet op de veranderingen in de werkwijze van de zedenrechercheurs met betrekking tot het politieverhoor. In het onderzoeksrapport zal ik aanbevelingen geven aan de politie Noord-Nederland (afdeling recherche zeden) om de praktijk/werkwijze aan te passen aan de nieuwe eisen van de Europese richtlijn: raadsman bij politieverhoor.

Een belangrijk onderdeel van mijn onderzoek bestaat uit interviews met politiemedewerkers en advocaten. De interviews met deskundigen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis en informatie over de nieuwe richtlijn. Daarbij zullen de interviews een noodzakelijke aanvulling geven voor de aanbevelingen van het onderzoek.

Zou u mijn wellicht kunnen helpen met het benaderen van leden van de NVSA, waarvan u misschien weet dat hij of zij wel mee zou willen en kunnen werken? Ik zag op de website dat er ook leden zijn gevestigd in Assen, Zwolle, Leeuwarden, deze steden zijn voor mij ook prima te bereiken vanaf Groningen.

Ik heb onder andere mail contact gehad met Anker&Anker strafrechtadvocaten te Leeuwarden, helaas konden zij niet meewerken wegens omstandigheden maar brachten me wel op het idee om via de NVSA contact op te nemen met strafrechtadvocaten.

Het zou mij heel erg helpen in de afronding van mijn onderzoek en ik zou het dan ook zeer op prijs stellen als u hier tijd voor vrij kunt maken. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik dat natuurlijk graag.

De interview vragen heb ik alvast als bijlage toegevoegd, zo heeft u een eerste indruk over de inhoud van de vragen.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Vera de Vries

vamdevries@ziggo.nl

Interview vragen

 

Achtergrond onderzoek

Mijn naam is Vera de Vries en ik ben momenteel bezig met mijn afstudeeronderzoek ter afronding van mijn opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hanzehogeschool te Groningen. Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de politie Noord Nederland, afdeling recherche zeden te Hoogeveen, waar ik tevens vijf maanden stage heb gelopen.

Mijn afstudeeronderzoek richt zich op de nieuwe Europese richtlijn raadsman bij politieverhoor, waarbij de bijstand van de advocaat tijdens het politieverhoor een zeer belangrijk onderdeel is.

Het onderzoeksonderwerp is samen met mr. Th. E. Kranendonk, recherchekundige op de afdeling recherche zeden tot stand gekomen. Tijdens mijn stage hebben we samen gekeken

naar de mogelijkheden voor een afstudeeropdracht binnen mijn studie Sociaal Juridische Dienstverlening en mijn interesses. Gedurende de stageperiode kwam bij de politie Noord-Nederland afdeling recherche zeden, de veranderende Europese wetgeving omtrent politieverhoren in opspraak. Hierdoor groeide de vraag naar welke veranderingen de nieuwe Europese wetgeving met zich mee gaat brengen en waar de afdeling recherche zeden rekening mee moeten gaan houden omtrent de werkwijze tijdens politieverhoren. 

De doelstelling van dit onderzoek

Ik hoop dat ik met mijn onderzoek de veranderingen door de nieuwe Europese richtlijn beter in kaart kan brengen. Voornamelijk gelet op de veranderingen in de werkwijze van de zedenrechercheurs met betrekking tot het politieverhoor. In het onderzoeksrapport zal ik aanbevelingen geven aan de politie Noord-Nederland (afdeling recherche zeden) om de praktijk/werkwijze aan te passen aan de nieuwe eisen van de Europese richtlijn: raadsman bij politieverhoor.

De hoofdvraag

Welke aanpassingen (welke werkwijze) zijn noodzakelijk voor de afdeling recherche zeden in de praktijk met betrekking tot politieverhoren om, te voldoen aan de nieuwe richtlijn: ‘raadsman bij politieverhoor’.

 

Naam:

 

Beroep:

 

 

Advocaat

 

q  Wat vindt u van de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor en hoe staat u tegenover de toegenomen bevoegdheden?

q  Kan u door de nieuwe Europese regelgeving uw piketdienst en de aanwezigheid voor en tijdens politieverhoren nog wel combineren met andere werkzaamheden (zitting bij een rechtbank, andere rechtszaken)?

 • Is er wel genoeg tijd om de verdachte bij te staan gedurende het politieonderzoek?
 • Op welke manier kan deze onderbezetting eventueel worden opgelost?

q  Wordt het een probleem om binnen de 2 uur gestelde wachttijd te arriveren op het politiebureau?  Hoe wordt er nu, in de huidige praktijk, met de reistijd omgegaan?

q  Als advocaat heeft u in de begin fase weinig middelen en kennis van de verdachte en het gepleegde strafbare feit. Te denken valt aan een informatie achterstand. De politie en justitie hebben veel informatie die een advocaat nog niet heeft wanneer hij wordt opgeroepen voor bijstand bij een politieverhoor. 

 • Hoe gaat u, gaan advocaten hiermee om (met deze informatie achterstand)? 
 • Hoe zal u op dit moment omgaan met het zwijgrecht? Ik kan me indenken dat advocaten eerst de cliënt adviseren om te zwijgen, om zo de regie in het politieverhoor te behouden.  
 • Wanneer wordt er het advies gegeven om te zwijgen en waarom kiezen advocaten hiervoor?
 • Zal het advies om te zwijgen veranderen vanwege de nieuwe Europese richtlijn?

q  Denkt u dat de waarde van de verklaring die de verdachte aflegt af zal nemen, als gevolg van zwijgrecht?

 • Advocaten vertegenwoordigen immers het belang van de verdachte, zou dit belang kunnen inhouden dat de waarheid niet aan het licht komt?

In het wetsvoorstel is (nog) niks geregeld omtrent de financiering, de vergoeding die de advocaat moet gaan ontvangen voor zijn werkzaamheden voor en tijdens het politieverhoor. Gevallen waarin de verdachten over voldoende draagdracht beschikken zullen waarschijnlijk een gedeelte of gehele bijdrage moeten leveren voor de rechtsbijstand. Verdachten die veel geld ter beschikking hebben zullen waarschijnlijk al snel afzien van hun recht op rechtsbijstand. De kans is groot dat verdachten de kosten natuurlijk het liefst zo laag mogelijk willen houden.

q  Op welke wijze wordt nu de vergoeding van een advocaat gefinancierd en op welke wijze zal dat straks moeten gaan gebeuren?

q  Hoe ziet u de werkzaamheden straks voor zich met betrekking tot de financiën?

 • Piketadvocaten: wat verdient u nu (uurtarief) en gaat dat ook veranderen?
 • Voorkeursadvocaten: wat verdient u nu (uurtarief) en gaat dat ook veranderen?
 • Denkt u dat u uw werk nog wel goed kan uitvoeren als u kijkt naar de werkdruk en de vergoeding die u krijgt?
 • Moet de piketbijdrage worden aangepast?

Bijvoorbeeld als het gaat om een weekpiket. Hoe wordt dat geregeld en is het verplicht? Wat zijn u ervaringen daar nu mee? 

 

De kans is groot dat er een vaste toeslag (lage vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand) wordt uitbetaald, ongeacht de duur en het aantal politieverhoren die een advocaat straks moet gaan bijwonen. Indien de toeslag zo laag is, hoe moeten advocaten hun werk dan nog verrichten?

 • Hoe zal u uw werkzaamheden uitvoeren, gelet op een (te) lage vergoeding?
 • Denkt u dat er een kans bestaat dat advocaten sneller het zwijgrecht zullen aanraden?
 • Hoe zit het met de kwaliteit van de rechtsbijstand? 

q  Hoe zit het met de kosten voor minderjarigen op dit moment? En hoe zal dit in de nieuwe richtlijn worden geregeld?

 • Hebben/krijgen zij recht op kosteloze rechtsbijstand?
 • Betalen de ouders?

q  Welke mogelijke oplossingen zou u kunnen aandragen voor de verwachte financiële problemen en bezetting problemen op het advocatenkantoor?

 • Rechtsbijstandsverlening door middel van telecommunicatie en video verbinding (audio/audio visueel). Geen sprake meer van reistijd.
 • Assistent advocaat of advocaat stagiaire. Voor de voorbereiding van zaken en/of het overnemen van de consultatie en bijstaan tijdens politieverhoren.
 • Samenwerkingsverband voor kleine advocaten kantoren?
 • Permanente aanwezigheid van een advocaat op een politiebureau?