6 februari 2013 in Actueel

Lezing Theodore Dalrymple 11 februari in Utrecht

De auteur, Theodore Dalrymple, van het stuk, De Filantroop, Testament van een Seriemoordenaar, waarop Genio de Groot zijn eenakter baseerde die hij tijdens ons laatste congres zo prachtig opvoerde, geeft op 11 februari aanstaande een lezing in Utrecht met als titel Freedom and Responsibility.

Geertjan van Oosten
secretaris NVSA


Vrede en democratie zijn de hoogste waarden in onze westerse beschaving en geven uiting aan gedeelde idealen zoals  vrijheid, gelijkheid en solidariteit. In Nederland gebruiken we niet zo snel  zulke grote woorden. We weten wel wat we bedoelen. Of toch niet? Het lijkt alsof onze idealen niet dichterbij komen, ondanks onze hoge levensstandaard. Er is zelfs sprake van onvrede, die plotseling kan omslaan in agressie, zoals bij de rellen in Londen en Haren. Waar komt dit vandaan?

In drie lezingen geven denkers woorden aan dit ongemak en onderzoeken hoe we onze idealen hun oorspronkelijke glans terug kunnen geven. Als we vrijheid koppelen aan verantwoordelijkheid, ontaardt deze dan niet meer zo snel in onverschilligheid? Solidariteit is belangrijk in tijden van een wereldwijde economische crisis. Hoe kunnen we grip krijgen op onze angst om tekort te komen? En hoe zorgen we dat deze en andere angsten niet het politieke debat verstikken? Misschien moet er opnieuw ruimte komen voor echte schoonheid en kwaliteit, als tegenwicht tegen een oppervlakkige cultuur waarin gelijkheid wordt begrepen als middelmatigheid.

In deze reeks herwaarderen sprekers de idealen van onze beschaving. Hoe kunnen we met een optimistische blik naar de toekomst kijken? Discussieer mee!

Georganiseerd ter gelegenheid van 300 jaar Vrede van Utrecht. Deze lezingenreeks is in het Engels.

Wanneer: 11 februari, 11 maart, 2 april
Waar: Aula van het Academiegebouw
Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur

Programma

Maandag 11 februari – Freedom and responsibility
Theodore Dalrymple (auteur en cultuurcriticus)
Engelstalige lezing

Maandag 11 maart – Fear and solidarity
Prof. Frank Furedi (emeritus hoogleraar Sociologie, University of Kent)
Engelstalige lezing

Dinsdag 2 april – Equality and mediocrity
Prof. Roger Scruton (filosoof en kunstkenner)
Engelstalige lezing

Leestips en links

Freedom and responsability

  • De essaybundel Beschaving of wat er van over is (2005) geeft een goed inzicht in Dalrymples denken. Een belangrijk thema is de destructieve kant van een amorele verzorgingsstaat. Volgens Dalrymple ontneemt de verzorgingsstaat de eigenwaarde van de burger. Theodore Dalrymple – Beschaving of wat er van over is, Nieuw Amsterdam (2005)
  • Een verzorgingsstaat die iedere burger gelijk behandelt veroorzaakt geestelijke armoede. Burgers nemen geen verantwoordelijkheid meer omdat de staat deze uit handen heeft genomen. Een amorele staat promoot materiëel egoïsme. Lees het essay van Theodore Dalrymple – What is Poverty? in City Journal (1999).
  • Dalrymple schrijft in De Volkskrant over de popularisering van de Nederlandse cultuur en samenleving. “Het vulgaire heeft zijn functie binnen de cultuur als een soort hofnar tegenover de verfijning. Het houdt ons met beide benen op de grond en zorgt voor een zekere existentiële bescheidenheid.” In onze huidige cultuur hebben we echter weer behoefte aan verfijning, aldus Dalrymple. Lees het artikel hier terug.

Fear and solidarity

  • In zijn boek Culture of fear laat Frank Furedi de gevaren van een samenleving in de ban van angst zien. Door elk risico uit te vergroten dragen overheid, belangengroepen en bedrijven bij aan een ‘ieder-voor-zich’-mentaliteit. Angst staat creatieve oplossingen in de weg, aldus Furedi. Frank Furedi — Culture of fear, Bloomsbury Publishing PLC (2006)
  • Naar aanleiding van de uitgave van Waar zijn de intellectuelen? (2006) verscheen er een interview met Frank Furedi in Vrij Nederland. Ook hierin benadrukt hij dat de meeste angsten die wij hebben vaag en banaal zijn. Lees het interview hier terug.
  • Furedi schreef in De Groene Amsterdammer hoe klimaatactivisten de angst van kinderen misbruiken om hun boodschap uit te dragen. Lees het artikel hier terug.

Bekijk de lezingen online 

Freedom and responsibility
Theodore Dalrymple
11 februari 2013
Steeds meer Europese burgers geven uiting aan hun onvrede, zoals de rellende jeugd in London en Parijs, maar ook in Haren. Men zoekt de oorzaak van geweld vaak bij armoede. Onterecht volgens Dalrymple, die lang als psychiater werkte. Nog altijd is het algemene welvaartsniveau hoog en stijgt het opleidingsniveau van jongeren. We leven in vrijheid, iedereen is gelijk. Dit gaat gepaard met de noodzaak verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag en keuzes in een democratische samenleving. Is dit verantwoordelijkheidsgevoel aan het afnemen? Welke rol speelt opvoeding, educatie en de overheid hierin? En wat als verantwoordelijkheid nemen niet voor iedereen even makkelijk is? (Verberg)
 
Fear and solidarity
Prof. Frank Furedi
11 maart 2013
Ouders vertrouwen leraren niet meer met hun kinderen, aanraken is verboden, iedereen kan pedofiel zijn. Tekenend vor onze cultuur, maar ook(Meer…)
 
Equality and mediocrity
Prof. Roger Scruton
2 april 2013
Iedereen moet beroemd kunnen worden en talentenjachten op televisie trekken een miljoenenpubliek. Het lijkt weinigen te deren dat de formats (Meer…)