8 juni 2017 in Actueel

Kwetsbare procesdeelnemers: de risico’s van valse verklaringen

Kennisdag NSCR, Amsterdam, Vrije Universiteit, 19 oktober 2017

Dagvoorzitter: Henk Elffers

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) organiseert een Kennisdag over kwetsbare procesdeelnemers en de risico’s van valse verklaringen. Deze Kennisdag vindt plaats op 19 oktober a.s. in zaal Agora 1 van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Kwetsbare procesdeelnemers, zoals verdachten of getuigen met een licht verstandelijke beperking, leggen soms onjuiste verklaringen af. Valse verklaringen kunnen tot stand komen onder invloed van suggestie, of omdat de kwetsbare procesdeelnemer de verhoorder een plezier wil doen. Onware verklaringen kunnen ook het gevolg zijn van te veel druk op een getuige of verdachte tijdens het verhoor. Ook in (echt)scheidingszaken worden soms valse beschuldigingen en bekentenissen van seksueel misbruik gedaan. In de rechtspraktijk gaat men meestal uit van de juistheid van de verklaringen die in de processen-verbaal staan, en houdt men niet altijd rekening met de mogelijkheid dat deze niet kloppen.
Het doel van deze Kennisdag is het bespreken van de risico’s van valse verklaringen, en na te gaan bij welk type zaken er een grotere kans bestaat dat deze worden gedaan. De Kennisdag wil praktijk en theorie bij elkaar brengen, en de kloof tussen beide overbruggen. Robert Horselenberg verzorgt de inleiding op het thema van de Kennisdag. Tijdens de Kennisdag leveren diverse sprekers uit de praktijk en de wetenschap een bijdrage. Er is volop ruimte voor discussie. Het definitieve programma komt op de website van het NSCR: www.nscr.nl.
Tijd: donderdag 19 oktober 2017, van 10.00 tot 17.00 uur, aansluitend borrel
Plaats: zaal Agora 1, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam
Kosten deelname: € 20,-; studenten € 10,-
Inlichtingen en aanmelding: secretariaat@nscr.nl, 020 59 85239. Het aantal plaatsen is beperkt, spoedig aanmelden is raadzaam.

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is een nationaal onderzoeksinstituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).