5 oktober 2014 in Actueel

Krijgen politie en justitie carte blanche? Nog enkele kaarten beschikbaar voor het NVSA-congres!

Het is geen geheim: van vormverzuimen wordt op de Kazernestraat niet bepaald wakker gelegen. Maar zelfs naar ’s Hogen Raads maatstaven gaan sommige beslissingen wel érg ver.

Een Hof besloot tot bewijsuitsluiting en vrijspraak. De aanhouding en het daaropvolgende onderzoek waren namelijk gegrond op ten onrechte afgeluisterde en in het dossier gevoegde gesprekken tussen de verdachte en zijn raadsman. Niet alleen de geheimhoudersgesprekken, maar ook het naar aanleiding daarvan vergaarde onderzoeksmateriaal werden van het bewijs uitgesloten. Terecht, meende de AG bij de Hoge Raad. Maar de Hoge Raad achtte het cassatieberoep van het OM gegrond en casseerde.

De steeds weer terugkerende boodschap is duidelijk: van rechtsbescherming tegen onbegrijpelijk, onrechtmatig en soms zelfs ronduit schokkend overheidstreden hoeven de verdachte en zijn raadsman bij de Hoge Raad niet veel te verwachten.

Krijgen opsporing en vervolging hierdoor carte blanche en dreigt een nieuwe crisis in de opsporing? Of keert de feitenrechter zich af van de koers van de Hoge Raad en weet zij een dergelijke crisis te voorkomen? Welke kant gaat het op? En welke kant zou het op moeten gaan? Wezenlijke vragen die onze dagelijkse praktijk raken en onze aandacht behoeven.

Denk tijdens het NVSA-congres op 12 en 13 december mee met gerenommeerde sprekers van binnen en buiten de advocatuur. De kaartverkoop gaat harder dan voorzien: wacht dus niet te lang!

Klik hier om u aan te melden voor het congres.