8 juni 2012 in Actueel

Inventarisatie knelpunten bij het verstrekken van processtukken

Op dit moment wordt overleg gevoerd met het OM over de knelpunten die advocaten in strafzaken ervaren bij het verstrekken van processtukken. In verband met dit overleg worden uw ervaringen zeer op prijs gesteld: ondervindt u — met regelmaat — problemen bij de verstrekking van processtukken door het OM? Zo ja, waaruit bestaan die problemen?

Met vriendelijke groet,
Petra van Kampen

Franken. Zuur. Van Baarlen. Van Kampen. Advocaten
Prinsengracht 526
1017 KJ Amsterdam

t. 020 333 1440
f. 020 333 1441
m. 06 51796 194