25 augustus 2014 in Actueel

Internationaal congres Acting together in crime — European and International Aspects, vrijdag 17 ok

Geachte heer, mevrouw,

Zoals reeds eerder aangekondigd per email, organiseren de vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen het Groningen Centre for Law and Governance een internationaal congres over de strafrechtelijke deelnemingsvormen medeplegen en medeplichtigheid. Middels deze brief en bijgaande poster en flyer breng ik dit congres graag nogmaals onder uw aandacht.

Het congres betreft de ontwikkelingen op het gebied van de strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens medeplegen en medeplichtigheid. Ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad laten zien dat medeplegen een steeds ruimer begrip is geworden, en dat ook wijzigingen in de uitleg van het begrip medeplichtigheid relevante gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid van verdachten op basis van de huidige deelnemingsregeling. Een interessante vraag is of zich in de ons omringende landen vergelijkbare ontwikkelingen voordoen en of deze nieuwe inzichten kunnen brengen voor een eventuele aanpassing van onze eigen deelnemingsregeling.

In de aanloop naar dit congres zijn daarom vijf veelbesproken arresten van de Hoge Raad voorgelegd aan deskundigen op het gebied van strafrechtelijke deelneming uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Zij hebben de onderliggende strafzaken beoordeeld naar hun nationale rechtssysteem. De uitkomsten hiervan zullen tijdens het congres worden voorgedragen en besproken. Ook zal tijdens deze dag aandacht worden besteed aan beide deelnemingsvormen op het terrein van het internationale strafrecht.

Het congres vindt plaats in Groningen (Van Swinderen Huys) op vrijdag 17 oktober 2014, van 09.15 tot 16.00. De dag wordt afgesloten met een borrel en een congresdiner. De toegang tot het  congres en de borrel is gratis.

Het congres richt zich op actuele ontwikkelingen omtrent strafrechtelijk medeplegen en medeplichtigheid in meerdere landen en is derhalve interessant voor zowel rechtswetenschappers, als voor hen die werkzaam zijn in de rechtspraktijk. Zou u deze uitnodiging en flyer daarom willen verspreiden onder uw collega’s en mogelijke belangstellenden?

Voor meer informatie en aanmelding verwijs ik u gaarne naar onze website: www.rug.nl/law/acting-together.

Met vriendelijke groet,
Laura Peters
Projectcoà¶rdinator
Vakgroep Strafrecht & Criminologie
Rijksuniversiteit Groningen
Email: actingtogether@rug.nl