27 augustus 2016 in Actueel

Input kamer AO 8 september

De tijd nadert voor het AO van 8 september a.s. (14.30-18.00 uur). Graag benader ik jullie met het volgende. Een aantal advocaten heeft in juni ten behoeve van het rondetafelgesprek d.d. 22 juni aan de vaste Kamercommissie een mail gestuurd met hun zorgen over de huidige kabinetsplannen en wat hiervan de gevolgen (kunnen) zijn voor de praktijk en de toegang tot het recht. Een mooi initiatief! Het lijkt ons dan ook goed om dit nu in grote getale te doen. Op deze manier komen er “vanuit het veld” in de aanloop naar het AO een hoop verschillende, persoonlijke verhalen bij de Kamer terecht. Zo leest de politiek keer op keer hoe groot en serieus de zorgen binnen de balie zijn en hoe breed dit leeft.

 

Het algemene emailadres van de vaste Kamercommissie is: cie.vj@tweedekamer.nl .