19 december 2012 in Actueel

Informatiemiddag NFI voor strafrechtadvocaten 26 februari te Den Haag


Informatiebijeenkomst strafrechtadvocaten

Als gevolg van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen speelt het deskundigenonderzoek een steeds belangrijker rol in de rechtspleging. De Wet Deskundige in Strafzaken heeft de verdediging een verruiming gebracht in de mogelijkheden om al voor de terechtzitting deskundigenonderzoek te laten uitvoeren. Als strafrechtadvocaat heeft u meer mogelijkheden gekregen om (contra-) expertise aan te vragen. Ook kunt u meer invloed uitoefenen op onderzoeken die het Openbaar Ministerie laat uitvoeren.

Nieuwe mogelijkheden roepen ook nieuwe vragen op, zoals: wanneer kan ik een deskundigenonderzoek aanvragen bij het NFI? Hoe vraag ik dit aan en wie betaalt het? En moet ik de resultaten van het onderzoek delen met de Magistratuur?

Het antwoord op deze vragen krijgt u tijdens de informatiebijeenkomst voor strafrechtadvocaten, die het NFI op 26 februari aanstaande organiseert.

Mr. Dr. Meriam Embregts, afdelingshoofd Juridische Zaken bij het NFI, geeft u praktische en juridische informatie over het aanvragen van deskundigenonderzoek. Daarnaast geven twee forensisch deskundigen van het NFI een kijkje in de keuken van het forensisch onderzoek.

Programma

15:30 Ontvangst met koffie/thee bij NFI
16:00 Introductie door ir. Wim van Geloven, afdelingshoofd NFI Academy
16:15 NFI voor de Advocatuur door mr. dr. Meriam Embregts, afdelingshoofd Juridische Zaken NFI
16:45 Forensische Antropologie door drs. Reza Gerretsen, forensisch deskundige NFI
17:15 Humane Biologische Sporen en DNA onderzoek door drs. Lex Meulenbroek, forensisch deskundige NFI
17:45 Forensisch onderwijs voor de advocatuur
18:00 Borrel

Kosten

Aan deze informatiebijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Locatie

Hoofdgebouw Nederlands Forensisch Instituut
Laan van Ypenburg 6
2497 GB  Den Haag

Inschrijven

Schrijft u zich vandaag nog in via
http://academy.forensischinstituut.nl/home/advocatuur

Yvette Moerings
Marketing Communicatie Adviseur NFI Academy

http://academy.forensischinstituut.nl/

Op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Schrijft u zich dan in voor de digitale nieuwsbrief via de website

……………………………………………………………………………
Nederlands Forensisch Instituut
Laan van Ypenburg 6 | 2497 GB | Den Haag | D3.01
Postbus 24044 | 2490 AA | Den Haag
……………………………………………………………………………
T 06 340 256 29 of 070 888 62 72
y.moerings@nfi.minvenj.nl
www.forensischinstituut.nl
……………………………………………………………………………
Mobiel bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
Aanwezig op dinsdag en woensdag
……………………………………………………………………………
Nederlands Forensisch Instituut. In feiten het beste.