25 november 2015 in Actueel

Begroting Veiligheid en Justitie 2016

Op 25 en 26 november a.s. zal de parlementaire behandeling van de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie plaatsvinden. Kort daarna, op 30 november a.s. wordt het rapport van de commissie Wolfsen openbaar gemaakt. Vervolgens zal op 2 december a.s., na afloop van de vergadering van het college van afgevaardigden, het rapport van de Commissie Duurzaam Stelsel, ingesteld door de NOvA en onder voorzitterschap van prof. mr. Barkhuysen, worden gepresenteerd.

Begroting Veiligheid en Justitie 2016 (pdf)