11 november 2013 in Actueel

Geen levenslang meer op Sint Maarten

Comité van aanbeveling:
Prof. mr. F.W. Bleichrodt
Mw. Hank Heijn-Engel
Prof. mr.
C. Kelk
Prof. mr. G. Knigge
Prof. dr. A.W.M. Mooij
Prof. dr. B.C.M. Raes
Prof. mr. P.C. Vegter
Prof. drs.
J. Wallage

Stichting Forum Levenslang
info@forumlevenslang.nl

10 november 2013

Persbericht

Geen levenslang meer op Sint Maarten

Levenslanggestraften moeten gratie krijgen wanneer langer vasthouden geen strafrechtelijk doel meer dient.

De uitspraak van het Constitutioneel Hof Sint Maarten van 8 november jl

Levenslanggestraften moeten gratie krijgen wanneer langer vasthouden geen strafrechtelijk doel meer dient. Dit heeft het Constitutionele Hof van Sint Maarten, zelfstandig onderdeel van het Koninkrijk, op 8 november jl. bepaald.

Omdat dit nu niet zo is geregeld, heeft het Hof alle artikelen uit het nieuwe Wetboek van Strafrecht van Sint Maarten – voor zover ze gaan over ‘levenslang’ – vernietigd. Deze straf acht het Hof in strijd met het verbod op onmenselijke bestraffing: “Een levenslange gevangenisstraf zonder deugdelijke mogelijkheid van herbeoordeling kan noch verdragsrechtelijk, noch constitutioneel door de beugel.”

Aansluiting bij het EHRM

Het Sint Maartense Hof sluit zich daarmee aan bij Europese rechtspraak in een zaak tegen Engeland, het zogenoemde Vinterarrest, van het Europese mensenrechtenhof in Straatsburg van 9 juli 2013.

De Nederlandse situatie

Ook in Nederland is niet gegarandeerd dat een levenslanggestrafte gratie krijgt als hij zijn misdaad heeft uitgeboet en niet meer gevaarlijk is. Het standpunt van staatssecretaris Teeven – in antwoord op Kamervragen in september – dat levenslang een menselijke bestraffing is ‘omdat er een mogelijkheid van gratie is’, is met deze rechtspraak in strijd.

Het doel van het Forum Levenslang

Wat het Forum Levenslang betreft, is het de hoogste tijd dat Nederland zijn wetgeving aanpast en de mogelijkheid invoert om (periodiek) te beoordelen of een levenslanggestrafte nog langer vast moet blijven zitten. Ook moet de tenuitvoerlegging van de straf zich van het begin af aan op resocialisatie richten. Dan pas voldoet Nederland aan de internationale eisen om op een menselijke manier te straffen.

Het wetsvoorstel van het Forum

Het Forum vindt dat een herbeoordeling het beste door een onafhankelijke rechter kan worden gedaan en heeft daarvoor een voorstel geschreven en dit aan de Tweede Kamer voorgelegd. De rechter zou na twintig jaar moeten kunnen beoordelen – met een rapport van een psycholoog en psychiater en na het slachtoffer of de nabestaanden te hebben gehoord – of de veroordeelde onder voorwaarden kan worden vrijgelaten.

Zie voor de uitspraak Constitutioneel Hof Sint Maarten:

http://www.ombudsmansxm.com/documents.php?id=10

(paragraaf 3.5 vanaf pagina 18).

Zie voor het wetsvoorstel van het Forum Levenslang:

www.forumlevenslang.nl, ‘Wetsvoorstel VI voor levenslanggestraften, 7 september 2011’

Inlichtingen:

Algemene vragen:

Mw. mr. dr. Wiene F. van Hattum, voorzitter Forum Levenslang
Vakgroep strafrecht en criminologie Rijksuniversiteit Groningen
050-3637036
06-83354833
w.f.van.hattum@rug.nl

Vragen over het wetsvoorstel van het Forum:

Mw. mr. dr. Sonja Meijer, lid werkgroep wetsvoorstel Forum Levenslang
Vakgroep strafrecht en criminologie
Vrije Universiteit Amsterdam
020-5983357
06-16482506
s.meijer@vu.nl