7 maart 2013 in Actueel

Geactualiseerde handleidingen voor advocaten en dekens ter waarborging van de geheimhoudingsplicht

Geactualiseerde handleidingen voor advocaten en dekens ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van advocaten bij extern onderzoek.

Op 4 maart 2013 heeft de Algemene Raad de geactualiseerde handleidingen voor advocaten en dekens goedgekeurd. Daarmee zijn deze handleidingen vanaf die datum van kracht. Zij vervangen die uit 2008. Inhoudelijk is er niet veel veranderd, maar de werkgroep die de handleidingen heeft herzien hoopt dat de nieuwe versies nog inzichtelijker en gemakkelijker in het gebruik zijn dan de oude.