27 juni 2014 in Actueel

Expertmeeting advies over het toerekenen

Op maandag 6 oktober organsiseert het NIFP een expertmeeting over het advies over het toerekenen. Aanleiding is de richtlijn forensisch psychiatrisch onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) van vorig jaar.

Bij de expertmeeting staat de vraag centraal wat de gebruikers van psychiatrische en psychologische rapportages van deze deskundigen nodig hebben om tot een oordeel te komen over het toerekenen van een delict. We benaderen diverse ketenpartners met de vraag om ons een aantal representanten uit hun gelederen te noemen die voor deelname aan de expertmeeting kunnen worden uitgenodigd.

We streven ernaar om 7 offieren van justitie, 7 strafrechtadvocaten, 7 rechters aan tqafel te hebben. Bij deze dus het verzoek aan de NVSA om minstens 7 advocaten die hier een bijdrage aan zouden willen en kunnen leveren onder onze aandacht te brengen. De meeting zal de hele dag duren en vindt plaats in Utrecht.

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie, bel me dan even (06 13242509).

Met vriendelijke groet,
Wim van Kordelaar
Dr. W.F. van Kordelaar

Portefeuillehouder rapportage/aansturend lid directieraad
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Bezoekadres: Herman Gorterstraat 5
Postcode 3511 WE  Utrecht
Postbus 13369, 3507 LJ  Utrecht 
Secretariaat: mw. Dina Persijn, tel: 0880710101, D.Persijn@dji.minjus.nl