6 augustus 2016 in Actueel

Expertmeeting

Geachte heer/mevrouw,

Gedurende twee jaar bestaat er een projectgroep forensische radiologie/3d reconstructie van schietbanen.

Participanten in deze projectgroep zijn:

– Openbaar ministerie Limburg

– Maastricht Universitair Medisch Centrum afd. Forensische radiologie

– Nederlands forensisch Instituut

    – pathologie

    – wapens en munitie

    – schotresten

– Politie

    – Eenheid Limburg

    – Landelijke eenheid

Inmiddels heeft deze koppeling geleid tot de ontwikkeling van een digitaal dossier.

Een digitaal dossier wat alle partijen moet helpen om de enorme toevloed van onderzoeks- en deskundigenrapportages en -conclusies overzichtelijk te rangschikken en toegankelijker te maken.

Dit digitale dossier is al één keer tot tevredenheid van alle partijen ingezet in een zaak in Amsterdam. (behandelend advocaat was Mr. Jan Hein Kuipers)

De werkprocedure en het eindproduct zijn nu zover dat deze voor uitrol beschikbaar zijn.

Vandaar dat er vanuit de projectgroep op vrijdag 14 oktober as van 10.00 tot 16.00 uur een expertmeeting wordt georganiseerd, waarbij geïnteresseerden vanuit de politie/OM/Rechterlijke macht en advocatuur worden uitgenodigd, om kennis te maken met de ontwikkelde werkwijze en het eindproduct.

Ik wil graag deze dag onder de aandacht brengen van de advocatuur en hen in de gelegenheid stellen om deze dag bij te wonen.

Concreet is mijn vraag of er een landelijk intranet of medium beschikbaar is dat voor alle Nederlandse advocaten toegankelijk is en zo ja of u mij in contact brengen met iemand die mij verder kan helpen om voorenstaand gegeven via dit medium onder de aandacht te brengen van de advocaten in Nederland.

Op voorhand alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Toine Voeten

Operationeel specialist A.

Politie | Landelijke Eenheid | DLOS| LFSC

Hoofdstraat 54, 3972 LB, Driebergen.

Postbus 100, 3970 AC, Driebergen.

M 06 52 50 79 53

T (+31) 0343-53 52 59

E toine.voeten@politie.nl