19 april 2016 in Actueel

Enquête

Geachte Heer/Mevrouw,

Mijn naam is Anoushka Heuveling en ik studeer SPH aan de avans hogeschool in Den Bosch.
Op het moment doe ik, samen met studenten van de Juridische hogeschool, onderzoek naar de kennis over de wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld onder strafrechtadvocaten voor mijn afstudeerscriptie.

Hiervoor heb een enquête opgesteld en mijn verzoek is of u deze onder de leden van de NVSA zou willen verspreiden.

U zou mij hiermee enorm helpen met mijn afstudeerscriptie.

De link is:  https://www.enquetesmaken.com/s/c972a4d

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Anoushka Heuveling
Stud.nr. 2040557
Groep: 4EX
Academie voor Sociale Studies ‘s-Hertogenbosch
Mobiel: 06-57006214