17 juni 2014 in Actueel

Effecten van lange gevangenisstraf

Thans voer ik een studie uit naar de invloed van lange gevangenisstraf op de levensloop van individuen die zijn veroordeeld voor een moord of doodslag. Ik heb dit onderzoek aan Harvard University uitgevoerd, en wil deze studie repliceren in Nederland.

Ik probeer zicht te krijgen op de problematiek van deze populatie. In de Verenigde Staten heb ik ongeveer tachtig moordenaars geïnterviewd, die hun gevangenisstraf erop hadden zitten en na velen jaren in vrijheid waren gesteld. Uit deze interviews blijkt tot nu toe, dat lange gevangenisstraf vele aversieve effecten kent. Voor velen is het lastig, dan wel onmogelijk, een nieuw bestaan op te bouwen na vrijlating. Het is tot nu toe onbekend, of deze effecten ook te zien zijn in de Nederlandse populatie langgestraften. Mijn vraag is als volgt: Zijn er cliënten, dan wel ex-cliënten van uw praktijk, die interesse hebben en bereid zijn om hun ervaringen over hun lange-termijn gevangenisstraf met mij te delen? Alle gegevens zullen geanonimiseerd en vertrouwelijk worden behandeld.

De tijdsbelasting voor uw praktijk zal minimaal zijn, en bestaat slechts uit contactlegging met de betreffende cliënt. De bevindingen van dit onderzoek zullen worden gepubliceerd in een boek over lange-termijn gevangenisstraf. Ik hoop hiermee bij te dragen aan de discussie omtrent lange straffen.

Indien u (ex)cliënten in uw bestand heeft, die een lange-termijn gevangenisstraf uitzitten, of hebben uitgezeten, en geïnteresseerd en bereid zijn om met mij in gesprek te gaan, ben ik altijd telefonisch of via email bereikbaar.

Met vriendelijke groet,
Marieke Liem

Universiteit Leiden
Afdeling Criminologie
071 527 8583
06 40302545
m.c.a.liem@law.leidenuniv.nl