4 juli 2013 in Actueel

DJI en de Orde ondertekenen convenant systeemnummerherkenning DJI

Vandaag ondertekenden de Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) het convenant NummerherkenningDJI. In dit convenant hebben de Orde en de DJI afspraken gemaakt over de grenzen die gesteld zijn aan het opnemen van telefoongesprekken in gevangenissen. Het opnemen van gesprekken is in gevangenissen onder voorwaarden toegestaan in het kader van de veiligheid, het is echter niet toegestaan gesprekken tussen een advocaat en zijn cliënt op te nemen. Om te voorkomen dat dit gebeurt is een nummerherkenningssysteem ontwikkeld.

Door middel van een systeem voornummerherkenningwordt ervoor gezorgd dat telefoongesprekken tussen advocaten en gedetineerden beschermd blijven. Advocaten geven telefoonnummers door via een website aan de Orde. Deze nummers kunnen niet meer worden opgenomen; opname van het gesprek wordt verhinderd zodra het telefoonnummer van een advocaat wordt herkend. Zo wordt gewaarborgd dat vertrouwelijke gesprekken tussen gedetineerden en advocaten ook echt vertrouwelijk blijven.

Na de ondertekening door Jan Leliveld (lidalgemene raadNOvA) en Peter Hennephof (hoofddirecteur DJI) is het systeem in gebruik genomen. Advocaten kunnen zich aanmelden voor deelname via www.advocatenorde.nl. Met de ondertekening van het convenant vertrouwen de partijen erop dat er enerzijds voldoende waarborgen zijn geschapen om de vertrouwelijkheid van de gesprekken tussen cliënt en advocaat te garanderen, terwijl tegelijkertijd de veiligheid in de inrichtingen niet in het geding komt.

Er wordt dus wel actie (up to date maken + keuze of de nummers ook gebruikt mogen worden voor nummerherkenning DJI) gevraagd van de leden.