4 mei 2011 in Actueel

Digital Forensics & Cybercrime

Cybercrime is een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit. Onder cybercrime vallen criminele activiteiten waarbij gebruikt wordt gemaakt van ICT.  De criminele activiteiten kunnen zijn gericht tegen personen, eigendommen en organisaties of tegen elektronische communicatienetwerken en informatiesystemen.

Vanwege de snelle ontwikkelingen en de sterk toenemende rol van digitaal bewijsmateriaal in de rechtspraak, organiseert het Nationaal Forensisch Adviesbureau een tweetal sessies over digitaal forensisch onderzoek en cybercrime. In samenwerking met gerechtelijk deskundige drs. W. Verloop wordt op 15 september de eerste cursus verzorgd. De cursusinhoud is volledig afgestemd op de advocatuur en vanuit dit perspectief zal de deskundige zijn expertise overbrengen aan de hand van casuïstiek en theoretische onderwijzing.