3 maart 2016 in Actueel

DATUM KORT GEDING BEKEND!

Het kort geding dat door de NVSA en de NVJSA is aangespannen tegen de Staat over de voorgenomen regels en vergoedingen van/voor het politieverhoor zal plaatsvinden op 17 maart aanstaande om 09.30 uur voor de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. U wordt van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Nadere informatie volgt.

Met vriendelijke groet,

Geertjan van Oosten

M. 0653562478

T. 0206060680

Van Oosten advocaten

www.vanoostenadvocaten.nl

Vondelstraat 41

1054 GJ Amsterdam