13 maart 2012 in Actueel

Cursus Voorlopige hechtenis 24 mei 2012

donderdag 24 mei 2012, BCN Utrecht Centraal

15.30 — 21.00 uur
4 PO NOVA

Leden van de NVSA ontvangen een korting van 10% op de inschrijfprijs!

Vrijheidsbeneming voorafgaande aan de berechting blijft een onderwerp dat aanleiding geeft tot discussie en meningsverschillen.  Zo heeft schorsing van de voorlopige hechtenis het afgelopen jaar tot veel discussie en aandacht in de politiek en de media geleid. Wordt er te veel gebruik gemaakt van  voorlopige hechtenis en wordt het dwangmiddel toegepast op toereikende gronden? Wordt er in de praktijk vooruitgelopen op een eventueel op te leggen straf?  Moet er door alle commotie anders tegen de schorsing worden aangekeken?  Hoe verhoudt zich de Nederlandse praktijk met verdragsregels, in het bijzonder het EVRM?   

Naast deze principiële vragen leidt de toepassing van inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis ook tot tal van praktijkgerichte vraagpunten. Wat zijn ernstige bezwaren? Wanneer is er sprake van vrees voor herhaling? Wanneer is hoger beroep mogelijk en welke termijnen gelden er? Is voorlopige hechtenis mogelijk voor een verzamelfeit? Welke rechter is bevoegd? Wat zijn alternatieven voor voorlopige hechtenis: borgsom en elektronisch toezicht? En welke schadevergoeding worden gevraagd als de zaak eindigt zonder oplegging van een straf of maatregel? Wat zijn gronden van billijkheid bij de schadevergoeding? Wat moet bij de schadevergoeding worden verstaan onder het einde van de zaak? 

Deze en andere onderwerpen komen aan de orde in de cursus inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis. Aan de hand van wet en actuele jurisprudentie wordt de regeling doorgelopen en worden knel- en vraagpunten besproken. Ook worden aan de deelnemers casusposities voorgelegd.

Sprekers:
Mr. Bert Knobbout
Raadsheer gerechtshof ’s-Gravenhage

Mr. Sander Ruys
Senior raadsheer gerechtshof Arnhem

Kijkt u voor meer informatie en inschrijven op:
http://www.kluwershop.nl/opleidingen/details.asp?pr=16353