27 maart 2012 in Actueel

Cursus Leugenherkenning 26 april 2012

Hanteert u tijdens een verhoor de juiste vraagtechnieken? Analyseert u een
getuige ook op non-verbale communicatie? En wat valt hier dan uit af te
leiden?

Tijdens de cursus leugenherkenning die het Nationaal Forensisch
Onderzoeksbureau organiseert op 26 april 2012 in samenwerking met Gerard van
den Berg (leugenexpert) komen bovenstaande vragen aan bod.

Door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn 7 PO-punten toegekend. De kosten
voor de cursus bedragen 625 euro (excl. btw). Let op: het maximale
deelnemers aantal is 10 personen.

Tijdens het ochtenddeel van de cursus leert u methodieken om inconsistenties
(leugens) te detecteren die zijn gebaseerd op lichaamstaal, taalpatronen en
micro-expressies. Deze combinatie zorgt voor een hoge mate van zekerheid.

In het middagdeel wordt er stil gestaan bij verhoortechnieken. De
aangeleerde methodiek stelt u in staat om op een professionele manier een
interview te doen waarbij de informatie die ontvangen wordt compleet en
betrouwbaar zal zijn.

De opgedane kennis komt onder andere goed van pas bij het horen van getuigen
en verdachten. De casussen die aan bod komen hebben allen betrekking op uw
praktijk. Zij zullen een sterk herkenbaar karakter dragen.

Aanvang cursus: 09:00 uur
Einde cursus: 17:15 uur

Cursuslocatie:
Bussiness centrum Archimedes
Archimedesstraat 12
3316 AB Dordrecht

Voor meer informatie of om u aan te melden klikt u op onderstaande link of
stuurt u email naar info@nfob.nl.

http://www.forensischonderzoeksbureau.nl/cursus/26/Cursus-Leugenherkenning.html

Met vriendelijke groet,

Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau
Sumatralaan 45
Media Park, Media Gateway B
1217 GP Hilversum
Telefoon: 035 8200347
Email: info@nfob.nl