15 februari 2012 in Actueel

Cursus Digitaal bewijsmateriaal & cybercrime 29 maart 2012

Digitale sporen; iedereen laat ze tegenwoordig achter op bijvoorbeeld de computer of op

het internet. De hedendaagse computer wordt steeds belangrijker bij strafrechtelijke

onderzoeken. De computer kan belastende maar ook ontlastende informatie opleveren

tegen een verdachte. Doordat vrijwel iedereen gebruik maakt van digitale technologie kan

de opsporing veel over ons te weten komen. De opsporing gebruikt bijvoorbeeld spyware

om verdachten af te tappen of te bespioneren. Tijdens de cursus krijgt u inzicht in deze

digitale opsporingmogelijkheden.

Daarnaast is cybercrime een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit. Onder

cybercrime vallen criminele activiteiten waarbij gebruikt wordt gemaakt van ICT. De

criminele activiteiten kunnen zijn gericht tegen personen, eigendommen en organisaties of

tegen elektronische communicatienetwerken en informatiesystemen.

Doel van de cursus is inzicht geven in de wereld van het digitaal forensisch onderzoek en de

betrouwbaarheid en toepasbaarheid van digitaal bewijsmateriaal.

 

Spreker:

Gerechtelijk deskundige Drs. W. Verloop is werkzaam bij het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau

en is een erkend forensisch ICT-specialist en verricht hoofdzaak digitaal forensisch onderzoek in

grootschalige strafzaken. Tevens verzorgt hij ook trainingen voor de rechterlijke macht.


Locatie:     Van der Valk ’s-Hertogenbosch, Bosscheweg 2  5261 AA Vught

Datum:     29 maart 2012

Aanvang:  13:30 uur

Einde:       18:00 uur

Maximaal aantal deelnemers: 30 personen

 

Kosten:    €295 (exclusief btw.) voor NVSA-leden

               €345 (exclusief btw.) voor niet leden

Er zijn door de NOVA 4 punten toegekend  


Programma:

13:00 – 13:30 uur  Ontvangst & registratie

13:30 – 15:00 uur  Inleiding digitaal forensisch onderzoek en cybercrime

15:00 – 15:15 uur  Koffie en thee

15:15 – 16:45 uur  Behandeling casuïstiek en theoretische onderwijzing

16:45 – 17:00 uur  Koffie en thee

17:00 – 18:00 uur  Afronding casuïstiek en theoretische onderwijzing

18:00 – …….. uur  Borrel met een hapje


Ga naar http://www.forensischonderzoeksbureau.nl/cursus/20/Digitaal-bewijsmateriaal-&-cybercrime.html

om u direct aan te melden of stuur een e-mail naar info@nfob.nl.