20 augustus 2014 in Actueel

Criminaliteit, taal en recht in Mainz, Duitsland, 5-7 september 2014

 

Wat kunnen we opmaken uit de manier waarop een zelfmoordbriefje is opgesteld? Welke invloed heeft het proces-verbaal van verhoor bij politie op rechtbankinteractie, die uiteindelijk beslissend is voor veroordeling of vrijspraak? Hoe wordt de manier waarop beslissingen genomen worden in de EU beïnvloed door de talen van de verschillende afgevaardigden? Dit zijn maar een paar vragen die ter sprake zullen komen tijdens de Roundtable 2014 van de Germanic Society for Forensic Linguistics (GSFL), 5-7 september 2014 in Mainz, Duitsland.

Tijdens deze bijeenkomst zullen forensische experts en studenten van over de hele wereld onderzoeken hoe criminaliteit, taal en het recht elkaar beïnvloeden en welke impact dat heeft op de dagelijkse praktijk. De keynote speakers zijn: special crimes officer en expert in ondervragingsmethoden detective M. Allen (UK), forensisch taalkundige en zelfstandig forensisch adviseur dr. S. Blackwell (UK), klinisch taalkundige aan het Wiener Institute for Suicide Research dr. B. Eisenwort (AT) en forensisch taalkundige en deskundige in strafzaken dr. F. van der Houwen. Behalve deze keynote speakers zullen er bijdragen zijn van deskundigen uit Tunesië tot Australië en van Duitsland tot Brazilië.

Het doel van de GSFL is het onderzoeksveld van de forensische taalkunde te bevorderen en om internationale samenwerking te bewerkstelligen tussen taalkundigen, criminologen, sociologen, psychologen, juristen en de politie.

Dit evenement staat open voor publiek en voor de pers, maar vanwege de beperkte beschikbaarheid van plaatsen en de aard van de onderwerpen die aan de orde zullen komen, zullen plaatsen van tevoren worden toegekend. Voor meer informatie over het evenement en/of om een plaats te reserveren, zie de contactgegevens hieronder:

Voor meer informatie:                 www.gsfl.info

                                               Dr. I. M.  Laversuch Nick (mavi.yaz@web.de)