29 augustus 2014 in Actueel

Congres Jonge veelplegers 25 september Jaarbeurs Utrecht

 

Nadat wij vanuit het Willem Pompe Instituut (UU) jarenlang een groep van 81 jeugdige veelplegers hebben gevolgd, publiceren we daarover binnenkort een boek dat het proces van stoppen met criminaliteit onder jonge veelplegers  analyseert en doen we aansluitend enkele pittige aanbevelingen. We presenteren onze bevindingen en aanbevelingen op 25 september op een congres in de Jaarbeurs Utrecht. 

Vanuit verschillende invalshoeken en gremia zal op onze studie worden gereageerd en tot slot zal ons boek worden aangeboden aan staatssecretaris Teeven. Hierbij de verwijzing naar de site met informatie over het congres:  http://jongeveelplegers.nl/

Met name met het oog op onze aanbevelingen hopen wij uiteraard dat er een flink aantal strafrechtadvocaten komt. Zou ik u daarom mogen vragen of u deze aankondiging onder uw collega’s zou willen verspreiden? 

Bij voorbaat dank en

Vriendelijke groet,

Ido Weijers

Prof.dr. I. Weijers, Universiteit Utrecht, Pedagogiek/ FSW, Heidelberglaan 1, 3584CS Utrecht, 0302534601; Strafrecht/ REBO, Boothstraat 6, 3512BM Utrecht, 0302537125. www.idoweijers.nl/