24 februari 2014 in Actueel

congres IADL in Brussel 15-19 april 2014

De International Association of Democratic Lawyers (IADL), een wereldwijde organisatie van progressieve juristen, organiseert haar vijfjaarlijkse congres in april in Brussel. Onze confrater Jan Fermon is nauw bij de organisatie betrokken en vroeg mij hier in NL enige bekendheid aan te geven. Bijgaand het programma en een oproep. Het congres is van 15-19 april in de lokalen van de Vrije Universiteit Brussel. Het gaat niet alleen over strafrecht maar over allerlei gebieden van het recht, veel internationaal recht. Maar voor strafrechtjuristen is er genoeg van hun gading te vinden. De nadruk ligt op het werk in commissies (in goed Nederlands workshops), en daarmee is actieve inbreng van deelnemers gewaarborgd. In die commissies houden juristen van over de hele wereld korte inleidingen aan de hand van een voor iedereen beschikbaar paper, en dan is discussie de bedoeling. Het gezelschap zal zeer internationaal zijn en dat betekent dat dit ook een uitstekende gelegenheid is om aan een internationaal netwerk te werken. Tijdens de zittingen van de commissies wordt gezorgd voor simultaan vertaling in vijf talen.

De Orde van Vlaamse balies heeft 20 opleidingspunten in het vooruitzicht gesteld voor de deelnemers, verspreid over de congresdagen. Ik begrijp dat de NOVA het tegenwoordig aan de individuele advocaat overlaat om het aantal punten dat hij/zij haalt met deelneming aan leerzame bijeenkomsten zelf in te schatten, wat volgens mij betekent dat men de Belgische beloning goed als richtlijn kan nemen.