9 augustus 2016 in Actueel

Commissie NVSA / NVJSA

Commissie NVSA/NVJSA

De besturen van de NVSA (Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten) en de NVJSA (Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten) hebben gezamenlijk de ‘Commissie NVSA/NVJSA” opgericht, die zich zal gaan bezighouden met de voor de strafrechtadvocatuur relevante veranderingen in binnenlandse en buitenlandse regelgeving en de bijbehorende politieke besluitvorming.

Namens de NVSA nemen Erik Thomas, Marnix van der Werf en Jeroen Soeteman deel aan deze commissie. De NVJSA wordt vertegenwoordig door Thomas Felix, Eric Steller en Joost Groenhuijsen.

Door gezamenlijk te opereren verwacht de Commissie de stem van de strafrechtadvocatuur in de politieke besluitvorming te versterken, en wordt voorkomen dat beide verenigingen onnodig dubbel werk doen.

De Commissie zal direct aandacht gaan besteden aan een tweetal prangende onderwerpen. Dit is allereerst het voorgestelde pakket aan wijzigingen op het gebied van de gefinancierde rechtsbijstand, zoals dit op 31 mei 2016 door het kabinet is voorgesteld. Een voorbeeld hiervan is de grens van 900 te verwerven punten per jaar. Het volledige kabinetsstandpunt is hier te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/05/31/kabinetsreactie-rapport-herijking-rechtsbijstand-naar-een-duurzaam-stelsel-voor-de-gesubsidieerde-rechtsbijstand

Daarnaast zal de Commissie zich gaan richten op de juridische implementatie, feitelijke invulling en financiering van de verhoorbijstand.

Mochten er leden zijn die op deze twee gebieden een bijdrage kunnen leveren door kennis, kunde,ideeën of contacten, dan verzoeken wij hen contact op te nemen met Joost Groenhuijsen van de Commissie. Hij is te bereiken op groenhuijsen@fzkc.nl.